Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia pracowników Wydziału

Nakładem wydawnictwa Springer ukazała się książka pt. „Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives", której redaktorami są prof. dr hab. Paweł Churski i prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek.

Książka analizuje i omawia systematyzację polskich przemian społeczno-gospodarczych ostatnich trzech dekad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich przestrzenne konsekwencje. Rok 1989 to początek procesu transformacji ustrojowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polska transformacja obejmowała przejście od systemu socjalistycznego do demokracji parlamentarnej oraz z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej. Ze względu na głęboki kryzys gospodarczy, którego kulminacją był rok 1988 oraz wypracowany i realizowany w Polsce pokojowy model zmian, skala i sposób realizacji różnych inicjatyw był bezprecedensowy i miał konkretne implikacje. Transformacja otworzyła polskie społeczeństwo i polską gospodarkę na wpływ globalnych zmian społeczno-gospodarczych, wywołując kolejne przeobrażenia, często nakładające się na siebie pod względem przyczyn i skutków. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie przebiegu i efektów, w szczególności terytorialnych, transformacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 1990–2020. Analiza obejmuje kluczowe aspekty tej transformacji, zilustrowane odniesieniami do koncepcji i teorii rozwoju, literaturą krajową i zagraniczną, własnymi badaniami empirycznymi oraz istniejącymi lub nowo rozwijanymi modelowymi podejściami do transformacji w wymiarze terytorialnym. Książka jest skierowana do badaczy i studentów geografii, gospodarki przestrzennej, ekonomii i biznesu, socjologii i nauk politycznych, publicznych i prywatnych instytutów badawczych, pracowników organów rządowych i korporacji, konsultantów administracji publicznej, dziennikarzy i decydentów.

Więcej informacji jest dostępne na stronie Wydawnictwa pod tym LINKIEM.