Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia: Differentiation of social attitudes of students and academic teachers in Wielkopolska region during the COVID-19 pandemic

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa monografia pt. „Differentiation of social attitudes of students and academic teachers in Wielkopolska region during the COVID-19 pandemic” autorstwa prof. UAM dr hab. Anny Tobolskiej, dr Emilii Bogackiej, prof. UAM dr hab. Jana Hauke i dr Justyny Weltrowskiej.

Publikacja przedstawia pierwsze wyniki projektu badawczego pt. „Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii COVID-19”, zrealizowanego przez zespół pracowników badawczo-dydaktycznych z naszego Wydziału, współautorów publikacji. Podjęte zadania projektowe zostały sfinansowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Badania nad COVID-19”, rozstrzygniętego we wrześniu 2020 r.

Kanwą podjętego projektu były bezprecedensowe zdarzenia związane z pandemią COVID-19, które w różnym stopniu wpłynęły na codzienne życie wszystkich ludzi. Jedną ze sfer silnie dotkniętych skutkami zaistniałej sytuacji były (i są) usługi edukacyjne. W przedstawianym opracowaniu autorzy skupiają się na szkolnictwie wyższym, dokonując analizy najbardziej znaczących aspektów postaw studentów, nauczycieli akademickich oraz absolwentów studiów wyższych wobec nowych wyzwań w okresie pandemii, związanych z reorganizacją sposobu prowadzenia zajęć, z formy kontaktowej prowadzonej w budynku uczelni na zdalną, prowadzoną przez różnego rodzaju platformy komunikacyjne. Podjęte zagadnienia badawcze zostały opracowane w perspektywie regionalnej, tj. dotyczą całego województwa wielkopolskiego.

Zapraszamy do lektury!

Publikacja dostępna jest TUTAJ

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
differentiation-of-social-attitudes-of-students-and-academic-teachers-in.._.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF differentiation-of-social-attitudes-of-students-and-academic-teachers-in.._.pdf(5.9 MB)