Data publikacji w serwisie:

Nie żyje dr hab. Konrad Czapiewski, Prof. IGiPZ PAN

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci dr hab. Konrada Czapiewskiego, Profesora IGiPZ PAN.

Konrad Czapiewski był znanym i cenionym geografem, zawodowo związanym z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Był autorem ponad stu publikacji naukowych, aktywnym uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, zaangażowanym w realizację kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Aktywnie działał między innymi w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Polskim Towarzystwie Geograficznym, Zespole Problemowym ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN oraz w Komisji Rozwoju Lokalnego Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Straciliśmy utalentowanego naukowca, niezawodnego Współpracownika, serdecznego Kolegę a dla wielu z nas Przyjaciela. Zawsze mogliśmy liczyć na współpracę naukową, inspiracje i fachowe rady. Będzie nam bardzo brakowało Jego spokoju, pięknych opowieści o świecie i serdecznego uśmiechu.

W imieniu całej społeczności Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Rodzinie i najbliższym Profesora składamy kondolencje i wyrazy ubolewania.


Nabożeństwo żałobne odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 12:00 w Kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie (ul. Deotymy 41), po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim (wjazd bramą ul. Odrowąża).