Data publikacji w serwisie:

Nasz Wydział laureatem konkursu projakościowego Prorektora UAM

Nasz Wydział został laureatem konkursu projakościowego Prorektora UAM i uzyskał dofinansowanie do realizacji projektu Nauka przez praktykę – włączanie studentów w prace na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Autorami projektu są pracownicy Zakładu Geografii Ekonomicznej: dr Bartłomiej Kołsut, Prof. Tadeusz Stryjakiewicz i dr inż. Przemysław Ciesiółka.

Celem projektu jest rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich (w tym językowych) 25 studentów gospodarki przestrzennej i zintegrowanego planowania rozwoju poprzez wykonanie przez nich zadania praktycznego polegającego na opracowaniu koncepcji wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych w planie zintegrowanego rozwoju gminy.

Projekt będzie realizowany w najbliższym semestrze wspólnie z gminą Wągrowiec.

Prace studentów będą także częścią międzynarodowego projektu CISTERSCAPES Cistercian landscapes connecting Europe, który gmina Wągrowiec realizuje wspólnie z 18 innymi samorządami lokalnymi z Niemiec, Czech, Francji, Słowenii i Austrii.