Data publikacji w serwisie:

Monografia dr Emilii Jaroszewskiej wyróżniona w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej

W dniu 22 kwietnia br. ogłoszono werdykt w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej za najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich organizowanego przez Sekcję Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Jury nagrody w składzie: Beata Chomątowska, dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ oraz dr hab. Magdalena Łukasiuk UW przyznało nagrodę główną oraz 3 wyróżnienia. Wśród wyróżnionych osób znalazła się dr Emilia Jaroszewska z naszego Wydziału. Wyróżnienie zostało przyznane za monografię pt. „Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom” wydaną w 2019 r. przez  Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Więcej: https://www.facebook.com/SekcjaMiastoPTS/videos/458005321973638

Informacja o monografii pt. „Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom”

Podstawowym problemem badawczym będącym przedmiotem wyróżnionej w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej monografii jest wieloaspektowy proces kurczenia się starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom. W książce zaprezentowane zostały wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające istotę procesów regresywnych dotykających miasta i wpływających na ich kurczenie się. Przeprowadzono identyfikację oraz analizę skali, przyczyn i skutków procesu kurczenia się w kontekście międzynarodowym, krajowym i lokalnym oraz podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu lokalnego na przykładzie starego miasta przemysłowego – Wałbrzycha. Dokonano także analizy różnych strategii przeciwdziałania negatywnym skutkom kurczenia się w wybranych europejskich i amerykańskich starych miastach przemysłowych. Prezentowana monografia powstała na kanwie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Stryjakiewicza i obronionej z wyróżnieniem w lutym 2018 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.