Data publikacji w serwisie:

Medal 50-lecia Olimpiady Geograficznej dla Wydziału

Z przyjemnością informujemy, że na ręce Władz Dziekańskich wpłynęło pismo od Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej Prof. UKW dr hab. Zbigniewa Podgórskiego z informacją o przyznaniu Medalu 50-lecia Olimpiady Geograficznej Wydziałowi Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Należy podkreślić, że to przede wszystkim wyróżnienie dla pracowników Wydziału, którzy rokrocznie pracują na rzecz sprawnej organizacji wydarzenia. Członkami Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Poznaniu są następujący pracownicy Wydziału (w nawiasie liczba lat pracy w Komitecie):

  1. mgr Adrian Cierniak - sekretarz KOOG (22, w tym 14 jako sekretarz)
  2. dr Tomasz Kossowski (27)
  3. dr Paweł Motek (20)
  4. dr Robert Perdał (13)
  5. Prof UAM dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska (10)
  6. Prof UAM dr hab. Damian Łowicki (10)
  7. dr hab. Katarzyna Kulczyńska (5)

oraz studenci:

  1. Dawid Kozubek – student GP (2)
  2. Jakub Cichy – student GP (1)
  3. Jędrzej Szponar – student GP (1)

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy także do obejrzenia fotorelacji z Uroczystości Jubileuszowych 50 Olimpiady Geograficznej, które odbyły się 10.02.2024.