Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 15 lutego, zgodnie z regulaminem został ogłoszony Konkurs pod​ patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN.

O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy.

Wszystkie szczegóły oraz regulamin zostały zamieszczone na stronie internetowej - LINK

Termin nadsyłania dokumentów na konkurs upływa 30 kwietnia 2022.