Data publikacji w serwisie:

Kolaboratorium UAM na naszym Wydziale - sprawozdanie

Na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zakończyły się 2 kursy zorganizowane w ramach projektu „Kolaboratorium UAM - Programu szkoleniowego dla mieszkańców regionu" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy POWER 03.01.00-00-T092/18). Były to kursy: „PO CO PSZCZOŁA W MIEŚCIE?" i „ZIELONY FITNESS I WELLNESS” przygotowane przez dr hab. Ewę Kacprzak, dr hab. Barbarę Maćkiewicz i dr inż. Magdalenę Szczepańską.

Ze względu na pandemię COVID zajęcia miały charakter zdalny. Celem kursu PO CO PSZCZOŁA W MIEŚCIE? było przedstawienie funkcjonowania pszczół w ekosystemie miejskim, ich znaczenia dla człowieka i bioróżnorodności oraz popularyzacja idei miejskiego pszczelarstwa. W zajęciach (10h) wzięła udział 15 Staromiejska Gromada Zuchowa „Dreptusie” z Poznania (21 osób). Z kolei kurs ZIELONY FITNESS I WELLNESS poświęcono uprawie ziół i ich wykorzystaniu przez człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na rolę ziół w diecie i kosmetyce, ziołoterapii, aromaterapii oraz hortiterapii. W dwóch edycjach 3-dniowego kursu (48h) wzięło udział 49 osób reprezentujących różne grupy wiekowe.