Data publikacji w serwisie:

Grant w ramach programu ID-UB

Z przyjemnością informujemy, że Krystian Koliński, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych otrzymał grant na realizację w ramach programu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’’ (ID-UB).

Celem konkursu "Badania doktoranckie- badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe" jest krótki zagraniczny pobyty badawczy, który doktorant zrealizuje na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie.

Serdecznie gratulujemy!