Data publikacji w serwisie:

Godzina dla klimatu

Żywe Laboratorium "Edukacja dla Klimatu" zaingurowało swoją działalność w dniu 21.11. w I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu "Godziną dla klimatu" prowadzoną przez prof. Andrzeja Mizgajskiego

Tym samym rozpoczęto cykl spotkań i warsztatów adresowanych do uczniów liceum z tzw. klas Columbus o profilu: "mat-geo" oraz "chem-geo".

Żywe Laboratorium to inicjatywa zespołu TeRRIFICA, która ma stanowić kontynuację wybranych działań projektu.

Po stronie wydziału program koordynuje dr Joanna Morawska, a po stronie Liceum doktorantka WNGiG i nauczycielka geografii mgr Karolina Herodowicz.