Data publikacji w serwisie:

dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM w Komisji Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii PTG w kadencji 2020-2024

Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego zorganizował w dniach 27-28 stycznia 2021r. głosowanie nad kandydaturami do Komisji Konkursu Prac Magisterskich z Zakresu Geografii PTG w kadencji 2020-2024. W wyniku głosowania w składzie Komisji znalazła się dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM - prodziekan ds. dydaktyki naszego Wydziału.

Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy Pani Prodziekan owocnych prac w ramach pełnienia nowej funkcji.