Data publikacji w serwisie:

Ćwiczenia terenowe studentów Gospodarki przestrzennej w Mosinie i Puszczykowie

W dniach 11-15.06.2022 grupa 19 studentów gospodarki przestrzennej – studiów magisterskich na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbyła na terenie Mosiny i Puszczykowa przewidziane programem studiów ćwiczenia terenowe „Inwestycje zagospodarowania przestrzennego”. Stacją noclegową i wypadową była położona na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach.

Program ćwiczeń obejmował:

- spotkania w urzędach w Mosinie i Puszczykowie, z pracownikami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne i inwestycje,

- spotkanie w Wielkopolskim Parku Narodowym, z Dyrektorem oraz pracownikami odpowiedzialnymi za uzgadnianie inwestycji na obszarze Parku i w jego otulinie,

- zwiedzanie z przewodnikiem muzeów: Pałacu w Rogalinie, Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie,

- spacery po Wielkopolskim Parku Narodowym oraz centrach miast Mosiny i Puszczykowa, połączone z prezentacją przygotowanych przez studentów referatów, wypełnianiem kart pracy tzw. Turystyczno-Krajobrazowych Imprez na Orientację oraz oceną wybranych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Mosina,

- inwentaryzację i ocenę terenów położonych w sąsiedztwie Jeziora Dymaczewskiego (zadanie zrealizowane w uzgodnieniu z pracownikami Urzędu w Mosinie).

dr inż. Wojciech Dyba – kierownik ćwiczeń