Data publikacji w serwisie:

Biuro Unii Uczelni na rzecz rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią przenosi się do UAM

W dniu 16 lipca 2020r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Unii Uczelni na rzecz rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Przedstawiciele 20 uczelni tworzących Unię wybrali nowy skład Zespołu Wykonawczego. Na funkcję Przewodniczącego wybrano prof. dr hab. Pawła Churskiego – Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego powierzono dr. Bartoszowi Wojtyrze – adiunktowi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Decyzje podjęte przez przedstawicieli uczelni tworzących Unię skutkują zmianą siedziby Biura Unii, które przez najbliższe cztery lata będzie miało swoją siedzibę na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Bardzo cieszy fakt, że nasz Wydział będzie moderował ogólnopolską współpracę w zakresie rozwoju kształcenia w zakresie gospodarowania przestrzenią. Współpraca ta powinna mieć charakter otwarty i niewykluczający nikogo. Powinna odbywać się międzydziedzinowo i interdyscyplinarnie, co powinno skutkować podniesieniem jakości kształcenia w każdej z uczelni tworzących Unię.  Naszym przedstawicielom serdecznie gratulujemy.