Data publikacji w serwisie:

Badanie pilotażowe roli doświadczeń i obserwacji użytkowników przestrzeni w procesie planowania przestrzennego

„Badanie pilotażowe roli doświadczeń i obserwacji uczestników przestrzeni w procesie planowania przestrzennego” jest tzw. pojedynczym działaniem badawczym realizowanym w tym roku na naszym Wydziale w ramach konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki. Badanie o charakterze badań podstawowych ma posłużyć weryfikacji dotychczasowej wiedzy na temat relacji zagospodarowania przestrzennego i jakości życia w miastach oraz wskazać na znaczenie udziału mieszkańców w kontekście procesów planowania przestrzennego w ich początkowej fazie związanej z oceną uwarunkowań projektowych.

Badanie składa się z trzech etapów:

  • Etap 1. Badanie z udziałem mieszkańców osiedli Stare Miasto (badanie zakończone) i Św. Łazarz w Poznaniu, będących w wieku co najmniej 18 lat, realizowane za pomocą internetowej geoankiety. Będzie ono poświęcone identyfikacji miejsc występowania określonych cech przestrzeni mających wpływ na jej jakość, miejsc ocenianych pozytywnie oraz negatywnie, a także zmian w przestrzeni – zarówno tych, które miały miejsce w ostatnich latach, jak i proponowanych przez mieszkańców. Badanie jest anonimowe i trwa około 20minut. Dla pierwszych 300 uczestników przewidziana jest gratyfikacja w postaci podwójnych biletów do Kina Muza w Poznaniu.
  • Etap 2. Analiza relacji pomiędzy zebranymi danymi a obecnym stanem zagospodarowania przestrzeni Starego Miasta i Św. Łazarza.
  • Etap 3. Badanie z udziałem pracowników Urzędu Miasta Poznania i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, realizowane w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych. Będzie ono poświęcone ocenie użyteczności informacji przekazanych w pierwszym etapie badania w kontekście potencjalnej roli mieszkańców we wczesnych etapach procesów planistycznych, tj. na etapie diagnozy uwarunkowań projektowych.

Ze względu na zakończenie badań na terenie osiedla Stare Miasto w Poznaniu do udziału w aktualnym etapie badań zapraszamy pełnoletnich mieszkańców wyłącznie z obszaru osiedla Św. Łazarz w Poznaniu. Zainteresowanych zapraszamy do zgłoszeń za pomocą formularza znajdującego się na stronie: https://tiny.pl/96ddt Gratyfikacja za udział w badaniu ankietowym przewidziana jest dla pierwszych 150 osób z osiedla Św. Łazarz, które spełnią wymogi formalne.

Badanie realizowane jest przez dr Edytę Bąkowską-Waldmann z Zakładu Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego WGSEiGP UAM. Kontakt: edyta.bakowska@amu.edu.pl