Data publikacji w serwisie:

Awans naukowy dr. Michała Rzeszewskiego

Z dużą przyjemnością informujemy, iż w dniu 15 listopada 2022 r. Rada Naukowa dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na UAM podjęła uchwałę  w sprawie  nadania stopnia  doktora habilitowanego dr. Michałowi Rzeszewskiemu.

Podstawą uchwały była jednogłośna opinia Komisji Habilitacyjnej rekomendująca nadanie stopnia i bazująca na czterech pozytywnych recenzjach osiągnięcia naukowego i całego dorobku Habilitanta. Jako główne osiągnięcie w przewodzie habilitacyjnym przedstawiony został cykl 7 artykułów naukowych pod tytułem ”Cyfrowe media przestrzenne w badaniach geograficznych”.

Naszemu nowemu doktorowi habilitowanemu serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów w karierze naukowej!