Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowni Studenci,

informujemy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.

Przypominamy, że wnioskodawcą o przyznanie stypendium jest wyłącznie rektor uczelni.

Student przedstawia swoją kandydaturę prodziekanowi ds. studenckich w wersji elektronicznego wniosku i wymaganych załączników.

Kompletny wniosek powinien zawierać:

1) wniosek według wzoru w dwóch formach:

  • a) wersja pdf – skan wniosku z własnoręcznym podpisem studenta ( 2),
  • b) wersja word – wypełniony wniosek w formacie word;

2) skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia studenta - według wzoru;

3) skany dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia zgodnie z wykazem określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297) – wymagane dane i załączniki.

3a) skan podpisanego oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim (jeśli dotyczy) – według wzoru.

Wymienione powyżej dokumenty w wersji elektronicznej należy przekazać na adres: sebkon@amu.edu.plw terminie do 5 października 2020 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza elektronicznego należy zapoznać się z instrukcją oraz opisanymi w załączniku wymaganiami dotyczącymi osiągnięć naukowych i sportowych.

Dokumenty związane ze stypendium MNiSW

Oświadczenie studentaObowiązującyTomasz Sowada
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie studenta (14.5 KB)
Rozporządzenie MNiSW - Stypendium MinistraObowiązującyTomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Rozporządzenie MNiSW - Stypendium Ministra (303.8 KB)
Stypendium MNiSW 2020/2021 - Informacja dla studentówObowiązującyTomasz Sowada
DOCX
Pobierz DOCX Stypendium MNiSW 2020/2021 - Informacja dla studentów (27.7 KB)
Wymagane dane i załączniki do wypełnienia wniosku o stypendium MNiSWObowiązującyTomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Wymagane dane i załączniki do wypełnienia wniosku o stypendium MNiSW (217.2 KB)
Oświadczenie o wkładzie autorskimObowiązującyTomasz Sowada
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie o wkładzie autorskim (15.7 KB)
Wniosek o stypendium MNiSW 2020/2021ObowiązującyTomasz Sowada
DOCX
Pobierz DOCX Wniosek o stypendium MNiSW 2020/2021 (33.9 KB)