Data publikacji w serwisie:

Podpisanie umowy o finansowanie projektu: „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane"

W czwartek, 3 grudnia 2020 roku została podpisana umowa o finansowanie projektu: „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane” przez Prorektora UAM, prof. Przemysława Wojtaszka w siedzibie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Należy do grupy trzech projektów predefiniowanych. Kierownikiem jest prof. UAM dr hab. Małgorzata Stępniewska (Zakład Geografii Kompleksowej). Jego realizacja przewidziana jest w okresie od października 2020 r. do końca września 2023r.


Przedmiotem projektu jest rozpoznanie i ocena usług świadczonych przez główne typy ekosystemów w Polsce w ujęciu aplikacyjnym. Aby to osiągnąć, w projekcie przewidziano: wyłonienie usług ekosystemowych i ich wskaźników dla głównych typów ekosystemów w Polsce (tereny rolnicze, lasy, tereny zurbanizowane, ekosystemy wód słodkich, ekosystemy morskie, tereny zdegradowane oraz usługi ekosystemowe na poziomie krajobrazu); przeprowadzenie rozpoznania i oceny usług ekosystemowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej; wykonanie przekrojowych analiz ekologicznych, kulturowych i ekonomicznych wartości usług ekosystemowych; identyfikację znaczących interakcji wspierających i osłabiających pomiędzy usługami ekosystemowymi oraz istotnych zestawów usług; przygotowanie podręcznika dotyczącego rozpoznania usług ekosystemowych na potrzeby zarządzania środowiskiem; a także działania w zakresie rozpowszechniania uzyskanych wyników i wymiany wiedzy.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć TUTAJ.