Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia: Zróżnicowanie postaw społecznych uczniów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego w czasie pandemii COVID-19

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się nowa monografia pt. „Zróżnicowanie postaw społecznych uczniów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego w czasie pandemii COVID-19” autorstwa dr Emilii Bogackiej, prof. UAM dr hab. Jana Hauke, prof. UAM dr hab. Anny Tobolskiej i dr Justyny Weltrowskiej.

Publikacja przedstawia pierwsze wyniki projektu badawczego pt. „Zróżnicowanie postaw społecznych w sferze usług edukacyjnych w czasie pandemii COVID-19”, zrealizowanego przez zespół pracowników badawczo-dydaktycznych z naszego Wydziału, współautorów publikacji. Podjęte zadania projektowe zostały sfinansowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Badania nad COVID-19”, rozstrzygniętego we wrześniu 2020 r.

Kanwą podjętego projektu były bezprecedensowe zdarzenia związane z pandemią COVID-19, które w różnym stopniu wpłynęły na codzienne życie wszystkich ludzi. Jedną ze sfer silnie dotkniętych skutkami zaistniałej sytuacji były (i są) usługi edukacyjne. W przedstawianym opracowaniu autorzy skupiają się na szkolnictwie podstawowym i średnim, dokonując analizy najbardziej znaczących aspektów postaw uczniów, nauczycieli i dyrekcji placówek szkolnych wobec nowych wyzwań w okresie pandemii, związanych z reorganizacją sposobu prowadzenia lekcji, z formy kontaktowej prowadzonej w budynku szkoły na zdalną, prowadzoną przez różnego rodzaju platformy komunikacyjne. Podjęte zagadnienia badawcze zostały opracowane w perspektywie regionalnej, tj. dotyczą całego województwa wielkopolskiego, z próbą jednoczesnego uwzględnienia wewnętrznych (powiatowych) różnic przestrzennych w postawach głównych interesariuszy usług edukacyjnych, tj. uczniów, nauczycieli, a także dyrektorów szkół.

Zapraszamy do lektury. Publikacja dostępna jest TUTAJ.