Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia: Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju

W Serii Zintegrowane Planowanie Rozwoju ukazała się monografia pt. Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju pod red. Elizy Kalbarczyk.

Podręcznik stanowi jedną z zaplanowanego na 10 tomów cyklu publikacji dla studentów nowatorskiego w  Polsce kierunku studiów: zintegrowane planowanie rozwoju, prowadzonego na naszym Wydziale od roku akademickiego 2018/2019. Materiały w nim zawarte mają w zamierzeniu tworzyć z jednej strony kompendium wiedzy z przyrodniczych podstaw zintegrowanego planowania rozwoju, z  drugiej – poprzez m.in. wskazanie pogłębionego zestawu bibliografii – zachęcić do samodzielnego zgłębiania wiedzy z tego jakże szerokiego zakresu oraz ułatwić realizację zagadnień wchodzących w skład modułu przyrodniczego.

Podręcznik składa się z  czterech zasadniczych części. Pierwsza, dotycząca rozwoju zrównoważonego, obejmuje zagadnienia realizowane w  ramach kursu pod taką samą nazwą. Rozdział drugi zawiera materiały do kursu: kształtowanie i ochrona środowiska, w ramach którego poruszane są tematy dotyczące stanu środowiska przyrodniczego, form ochrony przyrody, zieleni na terenach wiejskich i zurbanizowanych, oddziaływań człowieka na środowisko oraz możliwych działań adaptacyjnych wobec obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. W rozdziale trzecim, zawierającym materiały do kursu: przyrodnicze uwarunkowania planowania rozwoju, przedstawiono zagadnienia z zakresu przyrodniczych uwarunkowań rozwoju rolnictwa, obszarów wiejskich, leśnictwa, przemysłu i działalności gospodarczej, w tym pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz walorów przyrodniczych w turystyce i rekreacji. Ostatni rozdział, czwarty, przybliża wymogi merytoryczne i formalnoprawne przy sporządzaniu oceny oddziaływań na środowisko.

Podręcznik przygotowało 10 autorów, znakomici przyrodnicy, głównie geografowie, a także osoby o dużym praktycznym doświadczeniu zawodowym. Zapraszamy do lektury!

Publikację można pobrać TUTAJ.

Wydanie publikacji jest sfinansowane z Funduszy Europejskich: Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-N055/16-00

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Przyrodnicze-podstawy-zpr.pdf 10.02.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Przyrodnicze-podstawy-zpr.pdf(9.6 MB)