Data publikacji w serwisie:

Nowy zarząd TUP Poznań

Miło nam poinformować, że na walnym zebraniu w dniu 26.10.2021 r. dr hab. Łukasz Mikuła został wybrany na stanowisko prezesa Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Poznaniu. Jednocześnie uformował się nowy zarząd, w którego składzie znalazło się dwóch absolwentów gospodarki przestrzennej na UAM.

Zarząd TUP Oddział w Poznaniu:

  • dr hab. Łukasz Mikuła - prezes
  • mgr inż. arch. Alicja Bogalecka-Pabisiak - wiceprezes
  • mgr inż. Magdalena Trzpil - sekretarz (absolwent GP UAM)
  • mgr inż. arch. Filip Koczorowski - skarbnik
  • dr Witold Andrzejczak - członek (absolwent GP UAM)
  • mgr inż. arch. Joanna Grocholewska - członek
  • dr inż. Krzysztof Pyszny - członek

W rozpoczynającej się kadencji 2021-2024 mamy nadzieję na owocną współpracę z Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich w Poznaniu w wymiarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!