Data publikacji w serwisie:

XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" [podsumowanie]

XV Seminarium z cyklu "Rozwój obszarów wiejskich" pt. "Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich" odbyło się 20.10.2021 roku w Muzeum Narodowym Rolnictwa  i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Patronat honorowy objął Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski.

.

Seminarium zorganizowane zostało przez:

  • Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu,
  • Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi, Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,
  • Zakład Geografii Kompleksowej Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,
  • Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach Wydziału Biologii UAM,
  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Seminarium odbyło się w formie hybrydowej i udział w nim wzięło ponad stu uczestników  tj. naukowców i praktyków z całej Polski. Wydarzenie zostało podzielone na trzy tematyczne sesje. Tematem pierwszej sesji były nowe tendencje w teorii i praktyce administrowania  i gospodarowania na terenach wiejskich. Kolejna sesja dotyczyła aspektów związanych  z ochroną krajobrazu rolniczego. Zagadnieniom dotyczącym urządzania obszarów wiejskich poświęcono ostatnią sesję. Dziękujemy za ożywione dyskusje, które zawsze stanowią wartość dodaną takich wydarzeń.

Informujemy, że wszyscy Państwo mają możliwość opublikowania swojego artykułu  w czasopiśmie Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna.

Termin przygotowania artykułów do 31 stycznia 2022 r. Wytyczne dla autorów: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/about/submissions

Kontakt:

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak - mail: anna.kołodziejczak@amu.edu.pl

Materiały do artykułów i korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mailowy sekretarza seminarium: kolin@amu.edu.pl (odbiór każdego e-maila będzie potwierdzany, w razie braku potwierdzenia prosimy o ponowienie kontaktu).