Data publikacji w serwisie:

Społeczna strategia rozwoju gminy Murowana Goślina 2030

Wydany został kolejny tom z cyklu Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP poświęcony społecznej strategii rozwoju gminy Murowana Goślina, który został opracowany pod redakcją dr. Bartłomieja Kołsuta.

Projekt Społecznej strategii rozwoju gminy Murowana Goślina został zainicjowany przez dwa lokalne stowarzyszenia – Nowoczesna Gmina oraz Rozwój Ziemi Goślińskiej na czele z Przewodniczącym Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej. Liderzy obu środowisk oraz osoby z nimi współpracujące podjęły się organizacji procesu szerokich konsultacji społecznych z profesjonalnym podejściem marketingowym. Dzięki temu udało się bezpośrednio wypromować ideę myślenia strategicznego wśród kilkuset mieszkańców gminy. Powodzenie procesu opracowania dokumentu, oprócz zaangażowania lokalnych środowisk, wymagało także wsparcia merytorycznego, eksperckiego. Tego udzielili pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z grupą najlepszych studentów gospodarki przestrzennej, którzy opracowali diagnozę szczegółową gminy i przeprowadzili szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu oraz pozostałymi opracowaniami z cyklu Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP.