Data publikacji w serwisie:

Nowa monografia: Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju

Informujemy, że w ostatnim czasie ukazała się monografia pt. Obszary wiejskie w zintegrowanym planowaniu rozwoju pod red. Anny Kołodziejczak.

Monografia  jest jedną z 10 planowanych publikacji w ramach serii „Zintegrowane planowanie rozwoju”  Podstawowym celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat współczesnego planowania obszarów wiejskich w Polsce, a więc gospodarowania przestrzenią, zasadniczo dotyczącego przestrzennego oddziaływania wielorakich zagadnień oraz przestrzennej koordynacji różnych polityk mających znaczenie dla osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obejmuje ona problematykę obszarów wiejskich związaną z ich klasyfikacją i typologią, koncepcjami rozwoju, instrumentami polityki rozwoju, partnerstwa terytorialnego, dziedzictwa kulturowego, planowania i zagospodarowania, w tym infrastruktury technicznej i społecznej oraz planowania rozwoju gospodarczego. Interdyscyplinarne badania związków zachodzących pomiędzy niniejszymi zagadnieniami, są bardzo potrzebne w perspektywie racjonalnego rozwoju i zagospodarowania przestrzeni obszarów wiejskich. Bezsprzecznie też zagadnienia te pozostają w związkach synergicznych. Celowo zostały pominięte kwestie uwarunkowań przyrodniczych i demograficznych oraz odnowy i rewitalizacji obszarów wiejskich, bowiem są one przedstawione w innych monografiach.

Książka opracowana przez zespół autorów, składa się z 10 rozdziałów, a każdy z nich jest zakończony spisem literatury, który ma zachęcić do pogłębiania wiedzy z danego zagadnienia. Monografia jest zalecana dla studentów kierunków Gospodarka Przestrzenna oraz Zintegrowanie Planowanie Rozwoju, może również stanowić pomoc dla pracowników administracji publicznej, szczególnie samorządowej, zajmujących pośrednio lub bezpośrednio problematyką gospodarowania i zarządzania na obszarach wiejskich.

Publikację można pobrać TUTAJ.

Wydanie publikacji jest sfinansowane z Funduszy Europejskich: Zintegrowane Planowanie Rozwoju – kuźnia kadr dla sektora kreującego politykę rozwoju. Numer projektu: POWR.03.01.00-00-N055/16-00