Data publikacji w serwisie:

Zielona i niebieska infrastruktura na obszarach wiejskich – nabór artykułów pokonferencyjnych

Informujemy, że istnieje możliwość opublikowania swojego artykułu w publikacji poświęconej zagadnieniom zielonej i niebieskiej infrastruktury na obszarach wiejskich.

Tematyka obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • retencja wody na obszarach wiejskich,
  • plany urządzeniowo rolne,
  • wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  • problematyka ochrony krajobrazu rolniczego,
  • ochrona terenów rolnych w różnych formach ochrony przyrody,
  • finansowanie rolnictwa zrównoważonego- funkcje przeciwpowodziowe terenów rolniczych,
  • nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania terenów wiejskich.

Artykuły opublikowane zostaną w czasopiśmie Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, za które zgodnie z najnowszą listą opublikowaną przez Ministra Edukacji i Nauki przysługuje 70 punktów. Wytyczne dla autorów dostępne są na stronie internetowej czasopisma.

Termin przygotowania artykułów: 30 stycznia 2022 r.

Kontakt: prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak – anna.kolodziejczak@amu.edu.pl

Materiały do artykułów i korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mailowy: kolin@amu.edu.pl (odbiór każdego e-maila będzie potwierdzany, w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny).