Data publikacji w serwisie:

Monografia pt.: „Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia"

Informujemy, że w grudniu 2021 r. ukazała się nowa monografia pt.: „Geografia społeczno-ekonomiczna: doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia” pod redakcją prof. UAM dr hab. Anny Kołodziejczak i prof. UAM dr hab. Lidii Mierzejewskiej.

Publikacja poświęcona jest określeniu miejsca i roli geografii społeczno-ekonomicznej w kształceniu geografów, a także rozważaniom nad przyszłością i kształtem geografii społeczno-ekonomicznej jako dyscypliny naukowej w procesie dydaktyki geografii w kontekście wyzwań przed nią stawianych. Nawiązuje przy tym do najnowszych wyzwań, także tych, które pojawiły się w ostatnim roku w efekcie pandemii Covid-19.

Niniejsza monografia ma więc nie tylko charakter informacyjny. Ze względu na fakt, że prezentowane są w niej doświadczenia wielu polskich uczelni, ale także wyzwania, nadzieje i obawy, związane z kształceniem w zakresie geografii społeczno-gospodarczej, stać się może inspiracją dla zespołów dokonujących zmian w programach studiów, mających na celu uatrakcyjnienie kształcenia na kierunkach geograficznych, zwiększenie zaangażowania studentów w proces samokształcenia oraz lepsze dopasowanie sylwetki absolwenta do wymogów rynku pracy.

Zapraszamy do lektury. Publikacja jest dostępna tutaj.