Data publikacji w serwisie:

Konferencja Wieś i Rolnictwo – razem czy osobno? [sprawozdanie]

Konferencja Wieś i Rolnictwo – razem czy osobno? Nowe funkcje wsi i rolnictwa – zintegrowane planowanie rozwoju odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Została zorganizowana przez Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi przy współpracy Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich KPZK PAN .

Połączyło się z nami ponad 70 słuchaczy tj. naukowców i praktyków z całej Polski, którzy podczas dwudniowego spotkania wysłuchali 24 referaty Zdalna forma konferencji umożliwiła prezentację wyników badań KPZK PAN,  IRWiR PAN, IGiPZ PAN, KOW PTG, GUS, a także badaczy z Łodzi, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Olsztyna, Torunia, Kielc, Rzeszowa czy Poznania. Konferencja składała się z sesji plenarnej i trzech referatowych, podczas których poszukiwano odpowiedzi na kluczowe  pytanie: Wieś i rolnictwo - razem czy osobno? Poszczególne sesje wywołały bardzo ciekawą dyskusję wśród uczestników, która przenosiła się w przerwach do kuluarów MS Teams. Dziękujemy za wspólne obrady. Mamy nadzieję, że konferencja zaowocuje dalszymi rozmowami i spotkaniami dotyczącymi przyszłości obszarów wiejskich w zintegrowanej polityce rozwoju.

Osoby, które wyrażają jeszcze chęć opublikowania swoich artykułów prosimy o kontakt mailowy: konfwgseigp@amu.edu.pl

Pełna treść sprawozdania i program konferencji są dostępne na stronie wydarzenia.