Data publikacji w serwisie:

II Wydziałowy Konkurs Prac Dyplomowych - relacja z finału

W dniu 14 marca 2023 r. na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej odbył się finał II Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych. W Konkursie brali udział absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich, którzy obronili prace dyplomowe w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2021/2022.

Wydarzenie zostało uroczyście otwarte przez Dziekana WGSEiGP prof. dr hab. Pawła Churskiego. Następnie podsumowanie Konkursu przedstawił prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak. W trakcie całego wydarzenia mieliśmy przyjemność posłuchać prelekcji wygłoszonych przez osoby nagrodzone w Konkursie. Prezentacje wygłosili:

Karolina Łatwis „Dostępność terenów zieleni w mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przypadek Poznania i Reykjaviku”. Promotor: dr hab. Michał Rzeszewski

Dawid Kozubek „Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy miejskiej Wągrowiec w latach 2010-2020”. Promotorka: prof. UAM dr hab. Barbara Konecka-Szydłowska

Bartosz Doszczeczko „Analiza podróży wykonywanych w ramach systemu roweru miejskiego w północnych dzielnicach Poznania z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Promotor: dr Michał Dzięcielski

Adrian Linkowski „Analiza wykorzystania roweru miejskiego w Zielonej Górze, w kontekście dokumentów strategicznych miasta”. Promotor: dr Michał Dzięcielski

Z pełną listą laureatów można zapoznać się pod poniższym LINKIEM.

Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie przez Dziekana WGSEiGP nagród laureatom Konkursu, gratulacji promotorom prac dyplomowych oraz podziękowań Kapitule Konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a także promotorom prac dyplomowych!