Data publikacji w serwisie:

Znamy laureatów II Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do zapoznania się z wynikami II Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych zorganizowanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. W Konkursie brali udział absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich, którzy obronili prace dyplomowe w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2021/2022.

  • Prace nagrodzone:

Karolina Łatwis za pracę pt. „Dostępność terenów zieleni w mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju. Przypadek Poznania i Reykjaviku”

Promotor: dr hab. Michał Rzeszewski

Dawid Kozubek za pracę pt. „Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy miejskiej Wągrowiec w latach 2010-2020”

Promotorka: dr hab. prof. UAM Barbara Konecka-Szydłowska

  • Prace wyróżnione:

Aleksandra Szkudlarek za pracę pt. „Poczucie bezpieczeństwa studentek w przestrzeni publicznej Poznania”.

Promotor: dr Tomasz Sowada

Laureaci w kategorii prac inżynierskich:

  • Prace nagrodzone:

Bartosz Doszczeczko za pracę pt. „Analiza podróży wykonywanych w ramach systemu  roweru miejskiego w północnych dzielnicach Poznania z wykorzystaniem narzędzi GIS”

Promotor: dr Michał Dzięcielski

Adrian Linkowski za pracę pt. „Analiza wykorzystania roweru miejskiego w Zielonej Górze, w kontekście dokumentów strategicznych miasta”

Promotor: dr Michał Dzięcielski

  • Prace wyróżnione:

Natalia Pawlik za pracę pt. „Zintegrowana koncepcja rewitalizacji popegeerowskiego obszaru w sołectwie Karłowice na terenie gminy Swarzędz”

Promotor: dr inż. Przemysław Ciesiółka

Karol Piątkowski za pracę pt. „Zintegrowana strategia rozwoju gminy Zbójno na lata 2021-2030”.

Promotor: dr Bartłomiej Kołsut

Laureaci w kategorii prac magisterskich:

  • Prace wyróżnione:

Piotr Małyszka za prace pt. „Koncepcja budowy linii tramwajowej do osiedla Marcelin w Poznaniu wraz z przedłużeniem do Portu Lotniczego Poznań – Ławica”

Promotor: dr Radosław Bul

Wiktor Rosiński za pracę pt. „Rola ochotniczych straży pożarnych w rozwoju społeczno-ekonomicznym gminy wiejskiej Rzgów”

Promotorka: dr hab. Ewa Kacprzak

Zapraszamy również do uczestnictwa w finałowej gali najlepszych prac podczas, której laureaci zaprezentują swoje osiągniecia. Gala odbędzie się podczas konferencji Dni Planisty, w dniu 14 kwietnia 2023 w godzinach 8:30-10:00. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz gali podane będą w Komunikacie III oraz na stronie www.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
KPD_inż_wyniki.pdf 31.01.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF KPD_inż_wyniki.pdf(424.7 KB)
KPD_lic_wyniki.pdf 31.01.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF KPD_lic_wyniki.pdf(425.4 KB)
KPD_mgr_wyniki.pdf 31.01.2023 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF KPD_mgr_wyniki.pdf(423.8 KB)