Data publikacji w serwisie:

Film promujący akcję Mapuj Klimat!

Polski zespół projektu TeRRIFICA przygotował krótki film wpisujący się w kampanię promującą akcję Mapuj Klimat!

Chcemy w ten sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którym nie są obojętne skutki zmian klimatycznych odczuwanych w aglomeracji poznańskiej i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w badaniu, którego celem jest m.in. identyfikacja miejsc o szczególnej intensywności występowania negatywnych zjawisk związanych z klimatem. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia międzynarodowej, oficjalnej strony projektu oraz do zapoznania się z informacjami o naszych lokalnych aktywnościach.