Data publikacji w serwisie:

Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Ukazał się kolejny tom z cyklu Ekspertyzy i Raporty Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Opracowanie Ewaluacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych  dla  rozwoju  Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej (Strategia ZIT AKO) wynikało z inicjatywy Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (SAKO). Głównym celem badania jest ocena postępu rzeczowego i finansowego realizacji Strategii ZIT AKO.

Badanie ma ocenić stan realizacji poszczególnych elementów składowych obowiązującej Strategii ZIT AKO oraz sposób i stopień, w jakim prowadzone w ramach realizacji Strategii działania przekładają się na osiągnięcie zakładanych celów postępu rzeczowego i finansowego.

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi opracowaniami w ramach cyklu Ekspertyzy i Raporty WGSEiGP dostępnymi w dziale Publikacje.