Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu solidarny z Ukrainą

List J. M. Rektor  prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej

Szanowni Państwo,

dzisiaj rano na terenie Ukrainy został wprowadzony stan wojenny w związku z naruszeniem integralności tego kraju. W tych dramatycznych okolicznościach chcę wyrazić swoją solidarność z Narodem Ukraińskim oraz zadeklarować pomoc dla naszych studentów i pracowników pochodzących z Ukrainy.

Jesteście Państwo wśród przyjaciół, którzy pragną podnieść Was na duchu i zapewnić, że nie jesteście sami. Jako UAM dołożymy wszelkich starań, by choć trochę ulżyć Państwu w tym trudnym momencie.

W przypadku potrzeby uzyskania wsparcia bardzo proszę o zgłaszanie się bezpośrednio lub poprzez pocztę elektroniczną do prodziekanów ds. studenckich na właściwych wydziałach bądź o kontakt z pracownikami Biur Obsługi Studentów. W oddzielnej wiadomości zwróciłam się z prośbą do Państwa Dziekanów o szczególną troskę wobec zgłaszanych spraw.

Jestem przekonana, że w naszej akademickiej społeczności znajdziecie Państwo zrozumienie, a pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą z wielką życzliwością podchodzili do wszelkich Państwa problemów, okazując stosowną pomoc.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Rektor

Університет імені Адама Міцкевича
висловлює солідарність з Україною

Шановні друзі!

Сьогодні ранком в Україні було запроваджено військовий стан у зв‘язку з порушенням цілісності цієї держави Російською Федерацією.

У зв‘язку з цими драматичними обставинами хочу висловити солідарність з українським народом і виразити готовність надати допомогу для студентів та співробітників, які походять з України.

Наша держава перебуває у колі дружніх країн, які хочуть вас підбадьорити та запевнити у тому, що ви не самі. Як УАМ докладаємо усіх зусиль, щоб якось допомогти Вам у цей складний час. У разі потреби, просимо звертатися безпосередньо або електронною поштою до фахівців зі співпраці зі студентами у ваших підрозділах. В окремому повідомленні я звернулася до наших деканів з проханням приділити особливу увагу щодо зазначених справ.

Глибоко переконана, що у нашій академічній спільноті знайдете розуміння, а співробітники Університету імені Адама Міцкевича у Познані будуть з особливою увагою розглядати усі запити щодо допомоги.

Професор, доктор наук
Боґуміла Канєвська
Ректор

Stanowisko Senatu

https://amu.edu.pl/solidarni/aktualnosci/uchwala-senatu-w-sprawie-solidarnosci-z-narodem-ukrainskim

Stanowisko polskich Geografów

https://wgseigp.amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci-ogolne/stanowisko-kng-pan-kkjg

Zbiórka darów

https://wgseigp.amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci-ogolne/zbiorka-dla-ukrainy-przekazanie-darow