Konferencja: "Samorząd w systemie politycznym i terytorialno-administracyjnym Polski – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju"


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu

zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: "Samorząd w systemie politycznym i terytorialno-administracyjnym Polski – osiągnięcia, niepowodzenia i perspektywy rozwoju", która odbędzie się w Poznaniu, dnia 13 maja 2021 r.

Budynek Collegium GeographicumRozwój samorządu jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Odwołanie się do idei samorządności należy uznać za jeden z fundamentów ustrojowych III Rzeczypospolitej. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiła pierwszy krok do dalszych reform samorządowych zwieńczonych ustanowieniem samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami stały się gminy, powiaty i województwa. Tak dalece posunięta decentralizacja wykreowała samorząd na wszystkich szczeblach zarządzania. Należy to niewątpliwie postrzegać jako wzmocnienie struktur państwa, w którym znaczącą rolę odgrywa czynnik obywatelski. Według zamierzeń twórców reform samorządowych podstawowymi celami ich wprowadzenia miały być:

  1. decentralizacja państwa poprzez przeniesienie wielu zadań i kompetencji z centrum do jednostek samorządowych,
  2. uporządkowanie struktury terytorialno-administracyjnej państwa
  3. budowa demokratycznych instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Po ponad trzech dekadach funkcjonowania samorządu terytorialnego i innych form samorządu korporacyjnego pojawiają się pytania dotyczące przyszłości procesów decentralizacyjnych. W debacie publicznej wskazuje się na różne zagrożenia wynikające albo z naturalnej skłonności coraz bardziej rozbudowanych struktur administracyjnych samorządu do biurokratyzacji, albo z dążeń centralistycznych i etatystycznych państwa. Niekorzystny rozwój wypadków w obu przypadkach może skutkować zanikiem wspólnotowego charakteru samorządu w Polsce.

Warto zatem zastanowić się nad tym, co udało się osiągnąć w procesie decentralizacji administracji publicznej w Polsce, jakie popełniono błędy, wreszcie w jakim kierunku powinny zmierzać dalsze modyfikacje systemu władzy lokalnej i regionalnej w Polsce?


Informacje organizacyjne:

Miejsce konferencji:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu
ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 26 kwietnia 2021 r. na adres: katarzyna.walkowiak@amu.edu.pl

Obrady odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem programu MS Teams

Udział w konferencji jest bezpłatny

Komitet naukowy:
  • Prof. dr hab. Robert Kmieciak – koordynator konferencji ze strony WNPiD
  • Dr hab. Łukasz Mikuła – koordynator konferencji ze strony WGSEiGP
  • Prof. dr hab. Paweł Churski
  • Prof. dr hab. Andrzej Stelmach
  • Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
  • Prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk
Sekretarz konferencji:

Dr Katarzyna Walkowiak e-mail: katarzyna.walkowiak@amu.edu.pl

tel. 605 834 105