Repozytorium Prac Zaliczeniowych

Repozytorium służy do archiwizacji prac stanowiących podstawę do zaliczenia przedmiotów realizowanych na każdym rodzaju studiów w ramach kierunków: Gospodarka Przestrzenna i Zintegrowane Planowanie Rozwoju składanych w formie elektronicznej. Repozytorium nie stanowi zasobu udostępnionego publicznie.  Dostęp do niego posiadają wyłącznie pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej zalogowani do platformy Microsoft 365.

Link do Repozytorium
Instrukcja archiwizowania prac w Repozytorium

Wydziałowy Koordynator Repozytorium:

mgr inż. Maciej Główczyński (maciej.glowczynski@amu.edu.pl)