Data wydarzenia: -

Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy

Uprzejmie zawiadamiamy, że 28 maja (piątek) w godz. 10:00 - 11:30 odbędzie się zebranie ogólnowydziałowe WGSEiGP (aplikacja Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM zaprezentuje założenia i wyniki projektu NCN: Zintegrowane zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w krajach postsocjalistycznych Europy.