Data wydarzenia:

Zebranie naukowe: Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania (prezentacja postępów w przewodzie doktorskim)

Uprzejmie zawiadamiamy, że 12.06. 2020. (piątek), o godz. 10.00, za pośrednictwem platformy MS Teams odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP, podczas którego mgr Dominik Zajączkowski zaprezentuje postępy w przewodzie doktorskim: „Powiązania między odbiorem wód opadowych a funkcją estetyczną zieleni miejskiej w świetle koncepcji świadczeń ekosystemowych na przykładzie Poznania”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie WGSEiGP