Data wydarzenia: -

Założenia międzynarodowego projektu SenGa realizowanego w ramach Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 17 lutego (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego prof. UAM dr hab. Michał Męczyński wraz z prof. UAM dr hab. Barbarą Maćkiewicz, prof. UAM dr hab. Ewą Kacprzak oraz mgr inż. Krystianem Kolińskim wygłoszą prelekcję pt.: "Kształtowanie wiedzy z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego wśród seniorów".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP