Data wydarzenia: -

Zachowania przestrzenne użytkowników miejskich placów w kontekście teorii afordancji – przykład Poznania

Uprzejmie zawiadamiamy, że 11 czerwca (piątek) w godz. 10:00 - 11:30 odbędzie się zebranie ogólnowydziałowe WGSEiGP (aplikacja Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr inż. Adam Wronkowski zaprezentuje postępy w przewodzie doktorskim związanym z dysertacją p.t.: Zachowania przestrzenne użytkowników otwartej przestrzeni  publicznej – studium przypadku Parku Stare Koryto Warty w Poznaniu.

.Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i udziału w dyskusji.