Data wydarzenia: -

Wymiar przestrzenny (r) ewolucji na rynku samochodowym w Polsce

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 20 stycznia (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego prof dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz wraz z Bartłomiejem Doszczenko, dr inż. Wojciechem Dybą, dr Wojciechem Kisiałą, dr Bartłomiejem Kołsutem oraz prof. UAM dr hab. Robertem Kudłakiem wygłoszą prelekcję pt.: "Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce". Będzie to prezentacja  wyników końcowych projektu badawczego NCN.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP