Data wydarzenia:

Wykorzystanie mediów przestrzennych w badaniach geograficznych - prezentacja osiągnięcia naukowego w przewodzie habilitacyjnym