Data wydarzenia: -

Wykorzystania mediów przestrzennych w badaniach miejskich

Czwartkowe seminaria EUROREG to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym.

Prelegenci są przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, instytucji administracji unijnej, centralnej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Wykładom towarzyszy dyskusja z udziałem publiczności na temat danego wystąpienia.

Obecnie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy na wykład dr Michała Rzeszewskiego 21.04 pt. "Wykorzystania mediów przestrzennych w badaniach miejskich."

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30 w sali 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Kampusie Głównym oraz na ZOOM.

Link do seminariów