Data wydarzenia: -

Współczesne znaczenie architektury wernakularnej Pomorza Zachodniego: ujęcie społeczno-przestrzenne

Uprzejmie zawiadamiamy, że 5. lutego 2021 (piątek), o godz. 10.00 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w formie zdalnej (MS Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr inż. Aleksandra Gałka-Kopera przedstawi koncepcję pracy doktorskiej pt. Współczesne znaczenie architektury wernakularnej Pomorza Zachodniego: ujęcie społeczno-przestrzenne