Data wydarzenia: -

Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym

Czwartkowe seminaria EUROREG to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym.

Nasi prelegenci są przedstawicielami krajowych i zagranicznych instytucji naukowych, instytucji administracji unijnej, centralnej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Obecnie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

Zapraszamy na seminaria 24.02, pt. "Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym.", które poprowadzi Prof. Paweł Churski, prof. Bolesław Domański oraz prof. Grzegorz Gorzelak.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:30 w sali 102 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na Kampusie Głównym oraz na ZOOM.

Link do seminariów: