Data wydarzenia: -

Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych w Erze Cyfrowej

W piątek 3 grudnia, w godzinach 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego prof. UAM dr hab. Jacek Kotus zaprezentuje założenia i pierwsze wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki - Treści i konteksty komunikacyjne miejsc nie-tożsamościowych w Erze Cyfrowej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.
Link do spotkania:  https://cutt.ly/eT3I4AP

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abadba213154a4691af1dac5ba7b2403f%40thread.tacv2/1638182516885?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22174f22ba-3c7b-4d6e-be3f-8c39e356bff7%22%7d

Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszego kanału na Youtube -
https://www.youtube.com/channel/UCtOjqpsTn80swMADlnRfS-Q