Data wydarzenia: -

The ecosystem as helix: regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models

Uprzejmie zawiadamiamy, że 4 marca (piątek), w godzinach 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (przez program Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego prof. Elias G. Carayannis (Director European Union Research Center George Washington University School of Business (GWSB) in Washington) zaprezentuje prelekcję - The ecosystem as helix: regional co-opetitive entrepreneurial ecosystems as Quadruple/Quintuple Helix Innovation Models

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Link do spotkania: 

Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszego kanału na YOUTUBE

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP