Data wydarzenia: -

Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi przemieszczających się pieszo na terenie dwóch obszarów zabudowanych (prezentacja założeń i wyników projektu NCN)

Uprzejmie zawiadamiamy, że 7. maja 2021r. (piątek), w godz. 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (aplikacja Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego dr Marcin Woźniak i dr Michał Dziecięlski zaprezentują założenia i wyniki projektu: Symulacja wieloagentowa zachowań ludzi przemieszczających się pieszo na terenie dwóch obszarów zabudowanych.