Data wydarzenia: -

Współczesne znaczenie architektury wernakularnej Pomorza Zachodniego: ujęcie społeczno-przestrzenne

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 27 października (piątek), w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP w sali 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Aleksandra Gałka wygłosi prelekcję pt.: "Współczesne znaczenie architektury wernakularnej Pomorza Zachodniego: ujęcie społeczno-przestrzenne". Będzie to prezentacja postępów prac w dysertacji doktorskiej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.
Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP