Data wydarzenia:

Rola mobilnych technologii cyfrowych w wytwarzaniu miejsc - studium przypadku poznańskich przestrzeni publicznych

Uprzejmie zawiadamiamy, że 18.09.2020. (piątek), o godz. 10.00, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (forma zdalna, za pomocą aplikacji MS Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr Maciej Główczyński przedstawi postępy w realizacji badań w ramach rozprawy doktorskiej: "Rola mobilnych technologii cyfrowych w wytwarzaniu miejsc - studium przypadku poznańskich przestrzeni publicznych".

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w dyskusji.
Władze Dziekańskie WGSEiGP