Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Macieja Główczyńskiego

Rada naukowa dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra inż Macieja Główczyńskiego, doktoranta Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pt:,,Wpływ mediów przestrzennych na proces cyfrowego wytwarzania miejsc".

Promotorzy:

  • Dr hab. inż.  Sylwia Staszewska, prof. UAM,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Piotr Werner, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. dr hab. Marcin Wójcik, Uniwersytet Łódzki
  • Dr hab. Krzysztof Janc, Uniwersytet Wrocławski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 02 grudnia 2022 r., o godz. 11:00, w Auli im. B. Krygowskiego budynku Collegium Geographicum

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu osób zainteresowanych.