Data wydarzenia: -

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Ewertowskiego

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr. Wojciecha Ewertowskiego
doktoranta
Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej


Użytkowanie i postrzeganie miejskich przestrzeni publicznych
w dwóch miastach odmiennych kultur – Poznaniu i Glasgow

PROMOTOR:
Dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

PROMOTR POMOCNICZY:
Dr hab. Michał Rzeszewski, prof. UAM
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

RECENZENCI:
Dr hab. Edyta Szafranek-Stefaniuk, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki

SEKRETARZ:
Dr inż. Maciej Główczyński
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

9 lutego 2024 r., o godz. 11:00, w sali nr 3

Collegium Geographicum


Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM
do wglądu osób zainteresowanych.