Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Kaczmarek-Khubnaia

Rada naukowa dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Julii Kaczmarek-Khubnaia, doktorantki Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej pt:,,Gruzja i jej regiony na poradzieckiej ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego: uwarunkowania, poziom oraz dynamika procesu".

Promotor: :Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Promotor pomocniczy: Dr Cezary Mądry, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
  • Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu28 listopada 2022 r., o godz. 12:00, w sali nr 5

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu osób zainteresowanych.